Home » Food & Beverage » Archive for the ‘Gourmet’ Category

Other Subcategories of the "Food & Beverage" Category:

Sort by:

Fachowcy i usługi lokalne Lublin

November 10, 2012 | Author: | Posted in Gourmet

Masowa produkcja obuwia to bez wątpienia doskonałe rozwiązanie problemy tanich i łatwo dostępnych butów, jednak ma ono też pewne mankamenty. Jednym z głównych jest fakt, że produkcja masowa zupełnie ignoruje problem dość dużych czasami różnic pomiędzy stopami poszczególnych osób, nawet kiedy mają one ten sam rozmiar buta. Problem ten jest oczywiście prawie niezauważalny w przypadku …

Comments Off on Fachowcy i usługi lokalne Lublin Tags: , , ,

Kurs rysunku

November 8, 2012 | Author: | Posted in Gourmet

W starożytnej Grecji początkowo rysowanie, malowanie i pisanie określano jednym słowem – graphein (od nazwy przyrządu rysunkowego). Później słowo to zyskiwało różne odmiany, jednakże to co było związane z rysowaniem odnosiło się zawsze do słowa grapho (np. skiagraphe – rysunek perspektywiczny). Rzymianie początkowo posługiwali się greckim pojęciem graphis (takiego słowa używał Witruwiusz). Potem słowo linea …

Comments Off on Kurs rysunku Tags:

Home Meal Delivery Services Present Working Families Nutritious Dinner Choices

May 29, 2011 | Author: | Posted in Gourmet

In 2010, 48% of married American families had both husbands and wives working full time jobs. Double earning households normally encounter time management issues as they pertain to obligations of raising children, maintaining a household, and getting quality time for themselves. Add travel time, to and from work, to a typical working day, and the accessibility to handle family matters are reduced even more.